søndag den 25. juni 2017

Inger Støjberg og den rygende pistol..Efter flere samråd og mange artikler i aviserne og indlæg på de sociale medier om Inger Støjbergs håndtering af barnebrude sagen,
Kan det konstateres at der menes og formodes meget,
men konkrete beviser på at Inger Støjberg har handlet bevidst ulovligt er ikke fremkommet,
Populært sagt der mangler den rygende pistol.
Det har ikke manglet på kloge kommentatorer, Journalister eller indignerede folketingsmedlemmer.

Men det er folketinget der er øverste myndighed i spørgsmålet om håndteringen er korrekt,
Samt om det skal undersøges om der ligger en rygende pistol i departementschefens skuffe,
sådan må det være.
I denne sag og i andre sager foreslår mindretallet at de burde kunne iværksætte undersøgelser eller kommissionsdomstole,
men det bør ikke nyde fremme,
på grund af det vil blive misbrugt af den til enhver tid siddende opposition,
på samme måde som man ser samrådene bliver misbrugt til politiske drillerier.

Det har de vise grundlovsfædre forudset i grundloven.

§ 15
Stk. 1.
Ingen minister kan forblive i sit embede, efter at folketinget har udtalt sin mistillid til ham.

§ 16
Ministrene kan af kongen eller folketinget tiltales for deres embedsførelse.
Rigsretten påkender de mod ministrene for deres embedsførelse anlagte sager

Ingen kommentarer:

Send en kommentar