torsdag den 29. juni 2017

Der kom 1000 migranter/flygtninge til Italien i går”


 


Grænsen for hvad Italien kan håndterer er for længst overskredet,
og det vil sige at der hver dag siver mange illegale personer ud i EU,

uden den nødvendige kontrol af de pågældendes status,
det er alle EU lande enige om, at det må stoppes,
men så holder enigheden også  op.

 

27 lande der hypper egne interesser, vil på sigt ende med en katastrofe for alle EU lande.

Det gør det ikke bedre at 14 Ngo skibe fisker flygtninge op lige uden for eller inde for 12 mile grænsen,

Og sejler dem 1500 km til EU havne, det forværre situationen meget,
men det er ikke årsagen.

 

Årsagen skal findes i befolkningstilvæksten i Afrika,
kombineret med en dårlig fordeling af goderne i diverse afrikanske lande.

Virkningen er i tusindvis af illegale immigranter i EU der lever under kummerlige forhold.

 

Løsningen:
Massiv hjælp til hjemlandene,
med vægt på uddannelse og solide hjælpeprogrammer.

På den korte bane skal der laves opsamlingslejre i Nordafrika,

Hvor der kan sagsbehandles og fortage den nødvendige vurdering om der  kan opnås asyl.
Herudover skal der indgås aftaler med hjemlandene om modtagelse af migranter.

Men det fordre at de 27 EU lande optræder i enighed og er villige til at modtage det mindretal der har ret til asyl,
samt at betale den milliard store regning.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar