mandag den 15. januar 2018

Der er afsagt en dom i december måned 2016 af Menneskeretsdomstolen i Strasbourg:

Vedr: Naser Hosseini med flere.


Jeg ser og oplever ting for tiden som jeg for kort tid siden ikke havde fantasi til at forestille mig:
Der er afsagt en dom i december måned 2016 af Menneskeretsdomstolen i Strasbourg:

Denne dom betyder tilsyneladende at hvis borgere fra andre lande kommer til Danmark og søger asyl:

Uanset om ansøgningen på forhånd er total grundløs så giver dommen den pågældende person vide rettigheder.
Nogenlunde sådan lyder konklusionen på en dom afsagt for godt et år siden af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Dommen betyder, at myndighederne skal bruge flere kræfter på at undersøge, om syge udlændinge er i reel risiko for:

»at blive udsat for en alvorlig, hurtig og uoprettelig forværring i vedkommendes helbredstilstand,
Der vil resultere i intens lidelse eller i en væsentlig reduktion i forventet restlevetid,«

Fremgår det af Udlændinge- og Integrationsministeriets referat af dommen.

Blandt andet plædere venstrefløjen for at en retarderet kvinde fra Tyrkiet som kom til Danmark på turistbesøg nu skal være den danske stats problem.

Hvis det bliver normen vil Danmark bliver en magnet for mennesker,
Med alvorlige sygdomme fra mange lande med mange udfordringer,
Disse udfordringer bliver nu pludselig den danske stats problem.

Der findes flere sager og jeg kender ikke dem alle, men en enkelt sag har jeg kunne følge i pressen.
Sagen genbehandles nu et år efter udvisning:

Naser Hosseini som har fået indopereret hjerteklap i Grækenland 2007.
Kan nu komme tilbage Danmark fra Afghanistan og få genbehandlet sin sag.
»Vi er glade for, at de har genoptaget sagen, og at han får lov at komme til Danmark, mens sagen behandles«,

Lyder det fra advokat til alvorligt syg udvist afghaner”

Dette er en af de 11 sager der skal genhandles på grund af menneskerets dommen fra december 2016,
Måske er der yderligere sager, men det må udlændingestyrelsen finde ud af.
Jeg forstår til fulde at Naser Hosseini naturligvis gør alt for at komme tilbage til Danmark,
Det er ikke mit ærinde at skade ham.
(det skal lige nævnes at udlændingestyrelsen behandler Ca. 80.000 sager om året)
Reglerne skal følges og hvis det betyder at en eller flere for lov til at blive i Danmark eller vende tilbage til Danmark,
Så er det det et faktum vi må forholde os til:

Hvad betyder denne dom, jo den betyder at hvis en person kommer til Danmark og søger asyl,
vil vedkommende kunne opnå permanent humanitært ophold hvis personen er alvorlig syg og dette kan dokumenteres.
(uanset om deres asylansøgning er total grundløs)

Når dette bliver internationalt kendt vil der komme flere hundrede af personer til Danmark,
Som er alvorlig syge og selv om deres asylansøgninger er åbent lyse grundløse,
Vil de kunne forlange permanent humanitært ophold i Danmark.

Hvis vi bare antager at der kommer 200 personer om året vil det koste den danske stat  Ca. 200 millioner om året,
Næste år 400 millioner tredje 600 millioner og så fremdeles.

Jeg vedhæfter  Naser Hosseini sag, som den er oplyst i pressen, der kan naturligvis være oplysninger som ikke er offentlig kendt..

Og jeg ved ikke i skrivende stund om Naser Hosseini opfylder betingelserne for permanent humanitært ophold .


Ingen kommentarer:

Send en kommentar