lørdag den 2. december 2017

Svar til Tom Jensen Blog indlæg Kernen I denne historie"


Hej Tom Jensen,
Du forsøger at beskrive at kernen i denne historie er:
Historien gik i sin kerne ud på, at den model for beregning af kvælstofudvaskning, som forskere på Aarhus Universitet leverede til regeringen, og som regner med en ny og forholdsmæssigt mindre udvaskning ved tilsætning af mere kvælstof, sådan som landbrugspakken tillader, ikke var valideret eller havde været genstand for en usikkerhedsberegning. Og at der derfor grundlæggende er meget stor usikkerhed om den reelle miljøeffekt af landbrugspakken.

Jeg er ikke enig:
Kernen i historien er at venstrefløjen har via Bjørn Molt Petersen fundet ud af at tallene  ikke var valideret eller havde været genstand for en usikkerhedsberegning et angrebspunkt som de har udnyttet dygtigt, først ved at sende 41 spørgsmål i Juni til Ministeren uden at give til kende at de var blevet orkestreret af Bjørn Molt Petersen.
Bagefter ved at lægge Bjørn Molt Petersens beregninger og analyser frem som var regnet rigtigt ud,
men konklusionerne var forkert, på grund af man havde brugt de forkerte forudsætninger, det har Aarhus Universitet efterfølgende redegjort for.
Du burde tænke over at hvis usikkerheds beregning og validering var så vigtigt,
hvorfor havde Aarhus Universitet ikke fortaget denne beregning og vallidering i umiddelbar forlængelse af landbrugspakken og hvorfor havde venstrefløjen ikke på det tidspunkt l 2015 hvor landbrugspakken blev fremlagt og debatteret ikke påpeget dette, det kan man jo undre sig over.
Jeg har spurgt Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet  og du kan se hans svar herunder:


Jørgen E. Olesen 
Med hensyn til usikkerhedsberegninger, så fik vil ikke gjort det i forbindelse med Landbrugspakken på grund af tidsmangel. Vi har heller ikke gjort det efterfølgende. Det skyldes især manglende mandskabsressourcer med fornøden indsigt. Vi bruger nemlig tiden på at få en ny og bedre model (NLES5) på plads. Den skal nemlig være klar inden sommer næste år for at de kommende Vandplaner kan designes. Så det har absolut højeste prioritet. Derfor må usikkerhedsberegninger af NLES4 nedprioriteres.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar