onsdag den 19. juli 2017

Vi bygger bro over Roskilde fjord”
Dette indlæg er et af mange du kan finde på http://fjordforbindelsen.dk


Vi undersøger muligheder for betalings anlægget:

Det er ikke kun på byggepladsen, at arbejdet skrider fremad. Vi er også ved at udarbejde udbudsmaterialet der skal danne grundlag for den kommende kontrakt om betalings anlægget.

For at sikre det bedste beslutningsgrundlag for Fjordforbindelsen Frederikssund er vi i gang med en dialogrunde med virksomheder, der kunne være interesseret i at byde på Danmarks første u bemandede betalings anlæg. Markeds undersøgelsen skal samtidig medvirke til at sikre, at betalings anlægget udbydes på den mest hensigtsmæssige måde, så der opnås et omkostnings effektivt anlæg.

”Markeds undersøgelsen skal hjælpe os til at sikre et effektivt, brugervenligt og sikkert betalings anlæg til glæde for alle,” siger formand for Fjordforbindelsen Frederikssund Leif Tullberg.

Da betalings anlægget bliver ubemandet, betyder det, at der ikke bliver bomme, som det kendes fra for eksempel Storebælt og Øresundsbroen. En del af markeds undersøgelsen omfatter derfor at undersøge mulige betalings metoder – herunder, hvordan man på den bedste mulige måde sikrer, at trafikanterne betaler for deres overfarter.
Fakta om processen
•Vi udsendte den 14. juni 2017 et baggrunds dokument og et dialogoplæg til over 30 virksomheder, som kunne være interesserede i at byde på udbuddet af kontrakten om betalings anlægget. De interesserede fik en frist på tre uger til at svare på dialogoplægget..
•Fristen udløb den 5. juli 2017, hvor i alt 11 virksomheder vendte tilbage med svar. Virksomhederne kommer fra Danmark, Norge, Sverige, Østrig, Frankrig, Spanien, Italien, Portugal og Israel.

•Vi gennemgår nu svarene og forventer at gennemføre endnu en markeds høring i september eller oktober. Vi forventer at udsende udbudsmaterialet i november 2017.

Leif Tullberg.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar