torsdag den 22. juni 2017

Ministeransvarsloven.

§1: Loven angår ministres ansvar for deres embedsførelse.

§2: Borgerlig straffelovs almindelige del finder anvendelse.

§3: Ved anvendelsen af borgerlig straffelovs regler om ansvar for medvirken til en lovovertrædelse skal en minister anses for medvirkende til en underordnets handling, når 1) han har været bekendt med, at den pågældende handling ville blive foretaget, og har undladt at søge dette hindret. 2) handlingen har været et nødvendigt eller naturligt middel til gennemførelse af en beslutning, for hvilken ministeren er ansvarlig. 3) han har fremmet handlingens udførelse ved ikke i rimeligt omfang at føre tilsyn og fastsætte instrukser.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar