onsdag den 14. juni 2017

EU er bedre end sit rygte.


Den Europæiske Union er en økonomisk og politisk union mellem 28 stater, der alle er beliggende i Europa.
Med en samlet befolkning på mere end 510 millioner indbyggere, genererede EU,
hvad der anslås at være 26% USD 16.282 milliarder af den globale økonomi.

 

Som følge af den europæiske integrationsproces har unionens politiske system udviklet sig med tiden.
Det er baseret på to grundlæggende traktater, Traktaten om Den Europæiske Union der indeholder både overstatslige og mellemstatslige elementer.
Mens medlemsstaternes regeringer er repræsenteret i Det Europæiske Råd og Rådet for Den Europæiske Union,
vælger medlemsstaternes borgere direkte sine repræsentanter til Europa-Parlamentet.
Medlemmerne af Europa-Kommissionen og dommerne i Den Europæiske Unions Domstol repræsenterer unionens interesser.

Et af kerneelementerne i EU-samarbejdet er et indre marked, der med en fælles handels-, landbrugs-, fiskeri- og regionspolitik har til formål at sikre De Fire friheder.
Medlemsstaternes borgere har ret til at bosætte sig, arbejde, rejse og investere i de øvrige medlemsstater,
ligesom paskontrollen og toldchecks ved de fleste interne grænser blev afskaffet med Schengen-aftalen.

På det monetære område har en række stater indført en fælles møntenhed,
ligesom unionen varetager den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik et samarbejde om bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet.

EU er ikke stærkere end hvad medlemmerne ønsker,
og de fælles regler gør at der kan handles i de 28 lande på de samme betingelser.

EU domstolen sikre at medlemmerne kan klage,
hvis et medlemsland ikke lever op til de indgåede aftaler med vare og tjenesteydelsers frie bevægelighed.

EU modstanderne har kun et på dagsordenen,
og det er ud af EU,
ingen af modstanderne har indtil nu,
kunne opstille brugbart alternativ.

Desværre har UK besluttet at melde sig ud af EU,
men enhver kan se at fortalerne for udmeldelsen,
ikke har eller havde nogen plan for hvad der skal ske efterfølgende,
derfor er UK kastet ud i politisk og økonomiske kaos.

I Danmark er der også fortalere for udmeldelse,
uden at de nogen plan,
og uden de har noget brugbart alternativ.
 
Herunder flag fra ansøger og EU lande.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar