mandag den 22. maj 2017

Kære medborgere,kom nu på banen,med forslag der matcher Lars Løkkes` og den nuværende regerings forslag.

 Kom nu på banen og forhold jer til de udfordringer der nu er.

Det er lidt pudsigt at næsten alle journalister og kommentatorer,
samt personer der er tilhængere af rød blok,
kun fokuserer på om Lars Løkke taber eller vinder,
men kære medborgere,
Lars Løkke er jo ikke fjende af folket,
men prøver som statsminister,
på regeringens vegne at identificere fremtidens udfordringer og foreslå løsninger.
Der er andre der mener at udfordringer bedste løses ved at være i mod og alt var bedre i går.

Hvis den politiske vilje er til stede,
så er det muligt at nå regeringens ambitioner om at øge den danske velstand markant og sende ca. 60.000 flere danskere ud på arbejdsmarkedet

selv om regeringen har droppet sine planer om at hæve pensionsalderen,

Der ville have øget beskæftigelsen med 12.000 personer.

Og det danske bruttonationalprodukt ville have vokset med ca. 10 milliarder i 2025.

Målet var for venstre regeringen var at den danske samfundsøkonomi skulle vokse med 65 milliarder kroner.

Men da tre kløver regeringen blev dannet,
blev ambitionen skruet op til,
at velstanden skal øges med 80 milliarder kroner.

selv om forslaget om senere pension nu er skrottet,
så er der en lang liste af forslag,
der vil kunne sikre, at regeringen kan nå sit mål.

Også selv om pensionsalderen ikke røres.

Det er en vigtig brik, der falder bort.
Men hvis man kigger på de faktisk forslag,
kan de øge beskæftigelsen med op 100.000 personer,

Ved et stop for tilgang til efterløn vil få op til 40.000 flere personer ind i arbejdsstyrken.

2014-2017 er efterlønsalderen hævet med et halvt år ad gangen.
For seniorerne er bare fortsat i de gode job,
hvad enten det er som lærer,
sygeplejerske eller lignende.

Derudover handler forslagene om lavere dagpengesats,
indslusningsløn til flygtninge,
flad skat på 40 procent og lavere dagpenge til nyuddannede.

Nej der er ikke grund til at hænge med hovedet,
men at komme frem med forslag der matcher eller er bedre end de som den nuværende regering arbejder med.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar