lørdag den 4. februar 2017

USA er stadig en retsstat.


USA's forfatning eller den amerikanske grundlov.
Det er grundlag og udgangspunkt for al lovgivning og al myndighedsudøvelse på føderalt niveau i USA.
Forfatningen regulerer også forholdet mellem føderationen – dvs. centralregeringen – de enkelte delstater og borgerne i USA.
...
Forfatningen definerer tre grene af magtapparatet: en lovgivende forsamling med to kamre som er repræsentanternes hus og senatet, som tilsammen danner Kongressen, en udøvende magt, som ledes af præsidenten og en dømmende magt, som ledes af højesteret.
Forfatningen skitserer magtbeføjelserne og opgaverne for hver af de tre grene.
Forfatningen henlægger en række opgaver til de amerikanske delstater, og skaber derved et føderalt regeringssystem.
Den amerikanske forfatning blev vedtaget den 17. september 1787 af Forfatningskonventet i Philadelphia, og blev efterfølgende godkendt ved forfatningskonventer i hver af de amerikanske stater.
Tilføjelser til forfatningen foregår i to trin: Tilføjelser skal foreslås og derpå godkendes.
Tilføjelser kan foreslås på to måder. Indtil videre er alle tilføjelser, uanset om de er blevet godkendt eller ej, blev foreslået af to-tredjedeles flertal i hvert af Kongressens kamre.
Over 10.000 forfatningsændringer er blevet foreslået i Kongressen siden 1789.
I de sidste 10-år har det ligget på 100-200 om året.
De fleste af disse udkast når aldrig længere end til en kongreskomite, og langt færre bliver foreslået af Kongressen til ratificering.
Al lovgivning skal respektere forfatningen-grundloven.
Præsidentembedet.
Forfatningen siger, at den udførende magt ligger ved præsidenten.
Men som skal udøves under hensyn til landets love og respektere forfatningen.
Den amerikanske præsident, indrejseforbud rettet mod borgere fra en række lande med hovedsageligt muslimsk befolkning er ramt af et juridiske tilbageslag.
(det var måske en god ide at præsidenten stemmer sine dekret forslag af med de relevante ressource ministerier inden de sættes i kraft)
En føderal dommer i Seattle i delstaten Washington har fredag beordret et midlertidigt og landsdækkende stop for præsidentens dekret, som indførtes forrige fredag.


 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar