fredag den 30. december 2016

Ellers fungerer fællesskabet ikke

EU er en økonomisk og politisk union mellem 28 stater, med en samlet befolkning på mere end 510 millioner indbyggere, genererede EU, hvad der anslås at være 26% af den globale økonomi.
Medlemsstaternes regeringer er repræsenteret i Det Europæiske Råd og Rådet for Den Europæiske Union , vælger medlemsstaternes borgere direkte sine repræsentanter til Europa-Parlamentet.
Medlemmerne af Europa-Kommis...sionen og dommerne i Den Europæiske Unions Domstol repræsenterer unionens interesser.
Et af kerneelementerne i EU-samarbejdet er et indre marked, der med en fælles handels-, landbrugs-, fiskeri- og regionspolitik har til formål at sikre De Fire friheder.
Medlemsstaternes borgere har ret til at bosætte sig, arbejde, rejse og investere i de øvrige medlemsstater, ligesom paskontrollen og toldchecks ved de fleste interne grænser blev afskaffet med Schengen-aftalen.
På det monetære område har en række stater indført en fælles møntenhed, ligesom unionen varetager den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik et samarbejde om bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet.
.
Der findes naturligvis mange mellemregninger, men når 28 lande skal agere ud fra fælles retningslinjer må der nødvendigvis være nogle strikse regler,
Samt nogen der håndhæver reglerne og det kan ikke gøres uden at de nationale regler på nogen områder må vige.
.
Selv den mindste forening har regler og de skal naturligvis følges ellers fungerer fællesskabet ikke.
.
Du ønskes en dejlig dag, på vej ud af 2016.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar