torsdag den 31. marts 2016

Plagiat er et ord fra latin.


31. marts er dag 91 i året.
Der er 275 dage tilbage af året
...
Plagiat er et ord fra latin, som bruges om en efterligning, især af en kunstners eller forfatters værker, under foregivende af at arbejdet er selvstændigt og originalt kunstværk, ofte forsynet med en falsk signatur.
Plagiater kan være i strid med juridiske regler, herunder ophavsretten og regler om "videnskabelig uredelighed".
Desuden kan plagiater stride mod fagetiske principper og normer.
Ophavsretskrænkelser kan betyde, at man bliver dømt til at betale erstatning mv. ved en domstol. Videnskabelig uredelighed kan udløse påtaler fra et af de såkaldte Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed under Forsknings- og Innovations-styrelsen.
Esben Lunde blev hængt ud for at have begået et plagiat, han er nu blevet renset af praksisudvalget ved københavns universitet.
Der blev skrevet 3770 artikler om sagen og den kørte i mange dage som hovedhistorie på de store nyheds site og tv kanaler.
Det bliver spændene om frikendelsen, får tilsvarende dækning.
.
Du ønskes en dejlig torsdag. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar