torsdag den 1. maj 2014

Attitude, holdning, psykologisk begreb"

Attitude, holdning, psykologisk begreb"

2. maj 2014 kl. 06:26
2. maj er dag 122 i året i
den gregorianske kalender.
Der er 243 dage tilbage af året.


Athanasius dag. En biskop fra
Alexandria, der i mange år måtte gemme sig i ørkenen, da han blev forfulgt af
kejser Constantius II, indtil denne døde i 361.

1775 - Benjamin Franklin
afslutter det første videnskabelige studie af Golfstrømmen.
En postmester i de engelske kolonier undrer sig over, at det tager skibe 2 uger
længere at bringe post fra England end den modsatte vej.

Attitude, holdning, psykologisk begreb, som indebærer en
nogenlunde varig og stabil sandsynlighed for,
At et menneske handler eller udtaler sig på ensartede måder om visse ting.
En attitude kan være følelsesmæssig positiv,
Negativ eller ligegyldig over for et givet område,
Men der er langtfra altid overensstemmelse mellem en mundtligt udtrykt holdning
og en tilsvarende handling,
Fordi der ofte er tale om generaliseringer.

Vi kender alle begrebet kunne
ikke lide vedkommendes attitude”
Eller attituden var ikke god.


Ordet attitude kommer af
latin aptitudo, af aptus 'egnet, tilpasset'.

Vedr. Se & Hør er der for
tiden mange attituder”
Samt enkelte tudefjæs”
Du ønskes du en god dag.
-o:)-o:)-o:)
 
Vedr. Se & Hør er der for
tiden mange attituder”
Vedr. Se & Hør er der for tiden mange attituder”

Ingen kommentarer:

Send en kommentar