fredag den 13. marts 2020

Omsætningen i Danmark er ca. 6 milliarder pr dag..


Lige nu har Enhedslisten travlt med at hverve medlemmer, på bekostning af resten af samfundet som kæmper med meget store  udfordringer.

Regeringen viser rettidig omhu og prøver at komme med relevante udmeldinger og forslag til love der skal bringe Danmark igennem Corona-krisen.

Omsætningen i Danmark er ca. 6 milliarder pr dag..

Hvor meget omsætning taber Danmark pr dag, jeg ved det ikke

Regeringen har sendt offentlige ansatte hjem med fuld løn, hvor mange kan arbejde hjemmefra ?
Der er ca. 760.000 ansatte i det offentlige, hvis 10 %-20 %  ikke kan levere ydelser fra hjemmeadressen koster det samfundet ca., 2 milliarder pr måned..

De private virksomheder med ca. 2 millioner ansatte må selv betale alle  medarbejder der ikke kan arbejde, det bliver til meget store summer.
Der er lidt hjælp til dem der bliver syge, men det er en dråbe i havet..
Samt lidt lånemuligheder..

Ca., 25-30.000 mindre virksomheder som allerede nu er i krise på grund af manglende omsætning/indtjening , der hjælper lån ikke..

Alligevel skal man høre på socialistiske demagoger, der fisker i rørt vande..

Svar til Rune LUND, Pelle Dragsted,enhedslisten..
Danske bank er ikke en person, men et aktieselskab som fungere efter den gældende lovgivning og naturligvis skal betale udbytte til deres aktionærer som både er enkeltpersoner og store og mindre pensionskasser som igen er en del af alle danske borgere..
Regeringen har i de sidste 8 dage holdt et hav af pressemøder,
hvor de er kommet med mange opfordringer der har sat landet i stå,
men fulgt op i går med nødvendig understøttende lovgivning.
Det har sat en del af de mange hundrede tusinde virksomheder i stå og fjernet deres indtægtsgrundlag .
20-30.000 af de virksomheder vil have behov for midlertidig hurtig hjælp med likviditeten for at overleve,
Men har ikke den nødvendige kreditværdighed der kan opfylde de solvenskrav som bankerne skal overholde.
Derfor har regeringen indgået garantipakke, i samarbejde med bankerne og andre finansielle aktører,
regeringen har været en god forhandler og der bruges kun en milliard af statens penge på den aftale.
(alternativet vil være at en stor del af de virksomheder gå konkurs og der ville forsvinde i titusindvis af arbejdspladser og koste samfundet milliarder..)
Pakken er på markedsvilkår + en mindre del der hjælper mindre virksomheder med en lav garantiprovision, der afsættes en tabsramme hos staten på 1 mia.
Holdt op imod bankernes samlede risiko udlån i den forbindelse på over 300 milliarder en bankskat på 1,5 milliard.
Så det noget socialistisk vrøvl som Keld Villadsen og Rune, Enhedslisten kommer med.
Socialismen en social, politisk økonomisk ideologi bevægelse
hvis mål er etableringen af det socialistiske samfund
Som er en socioøkonomisk orden struktureret med fælles kontrol af produktionsmidlerne.
I alle lande der har prøvet denne Ideologi, har den fejlet og efterladt landene i fattigdom og armod, nogle steder sluttet med diktatur.FAKTA
Et barn af finanskrisen
Den kontracykliske kapitalbuffer – eller måske mere mundret; bankernes stødpude – blev sat i verden efter finanskrisen, hvor de økonomiske problemer skyllede ind over bankerne. På det tidspunkt var bankerne svage med få penge at stå imod med, og mange måtte hurtigt opgive at komme gennem krisens rasen.
Bufferen er et krav til størrelsen på bankers og realkreditinstitutters egenkapital. Den sørger med andre ord for, at der er tilstrækkeligt med penge til, at bankerne ikke tørrer ud i tilfælde af en økonomisk krise.
I september 2019 henstillede Det Systemiske Risikoråd – en gruppe eksperter – der fastsætter hvor stor bufferen skal være, til erhvervsministeren, at den kontracykliske buffer skulle øges til 2,0 procent. Denne anbefaling fulgte ministeren.
Ifølge tidligere udmeldinger forventede rådet i årets første kvartal at henstille om en yderligere forhøjelse af buffersatsen med 0,5 procentpoint til 2,5 procent, medmindre der sker en væsentlig opbremsning af risikoopbygningen i det finansielle system.
Nu har erhvervsministeren derimod besluttet at frigive bufferen helt, hvilket samlet set øger penge- og realkreditinstitutters udlånskapacitet med over 200 milliarder kroner.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar